Dansk

Nordic Development arbejder med virksomheder, teams og individer omkring deres udvikling i forhold til strategi, implementering, relation til de vigtigste interessenter, ledelse, teamsamarbejde og individuel udvikling af potentialer.

Vi arbejder med en udefra/ind vinkel. Vi tager udgangspunkt i organisationens overordnede formål og anvender ICFs etiske regler omkring coaching samt STCs værktøjer omkring perspektiv og relationer.

 

Nordic Development er stiftet af Helle Thorbjørn, som har mere end 25 års erfaring indenfor ledelse og forretningsudvikling igennem konsulentydelser. Vi udfordrer kundernes tankegang og tilbyder kreative processer, der inspirerer kunderne til at maksimere deres personlige og professionelle potentiale – uanset om det er på individ- eller teambasis.


Nordic Development arbejder med en coachende tilgang, der udvider de involveredes perspektiv, og hvor læring er essentiel.


Nordic Development faciliterer workshops hvor deltagerne opdager nye perspektiver og arbejder med værktøjer, der giver dem mulighed for at fortsætte deres udviklingsrejse efter workshoppen. Parallelt med dette arbejder vi med lederne individuelt.


Nordic Development arbejder sammen med andre virksomheder og individer for at optimere udbyttet for kunderne.

Læs mere om vore samarbejdspartnere her.