For teams

Hvad gør vi for TEAMS:

Vi arbejder med teams omkring dét at arbejde mod fælles målsætninger og mål. Teamet vil lære at opbygge de bedste relationer til nøglepersoner i og udenfor organisationen, samt lære at lede deres egne teammedlemmer til den samme forståelse af sammenhænge.


Vores samarbejde med teams tager udgangspunkt i udviklingen af individer til at blive bedre ledere. I tillæg er der også fokus på de indbyrdes relationer mellem individerne i teamet. I troen på at den vigtigste ressource en organisation har til rådighed er medarbejderne, er der mange organisationer, der ønsker at klæde ledergruppen på til at sikre den optimale ledelse af organisationens medarbejdere.


Helle Thorbjørn faciliterer workshops hvor deltagerne opdager nye perspektiver og arbejder med værktøjer, der giver dem mulighed for at fortsætte deres udviklingsrejse efter workshoppen. Parallelt med workshoppen arbejder Nordic Development med teammedlemmerne individuelt.


Metoderne er Executive Business Coaching og Systemic Team Coaching. Formålet med metoderne er, at kunderne (individuelt eller i team) opdager deres potentialer og beslutter sig for, hvordan de vil sætte disse i spil til gavn for sig selv og deres omgivelser. Ved at indarbejde lærende værktøjer får individer og teams en forståelse for hvor og hvordan de kan bidrage til succes for sig selv og den organisation, som de arbejder i.Det siger kunderne:

”Vi har lært at se, forstå og ændre de mønstre og vaner vi plejer at arbejde med”

”Vi har en fælles forståelse for hvorfor vi er et team; hvad der forventes af os; hvordan vi kan arbejde sammen og hvem vi kan involvere”

"Vores forbedrede indbyrdes samarbejde i ledergruppen har haft positiv effekt på vores medarbejderes opbakning"

”Igennem processen har vi fundet nye måder at samarbejde på”

”Vi har implementeret nye værktøjer i vores respektive teams”

”Vi har arbejdet med vores egne personligheder og vores team dynamik (vores team kultur)”


Uddybende referencer kan fås hos Helle Thorbjørn